Volume : 11 | İssue : 3 | Year : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of PrintEtiology and Diagnosis in Developmental Dysplasia of the Hip (I) []
. 2019; 11(2): 61-69 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.20982  

Etiology and Diagnosis in Developmental Dysplasia of the Hip (I)

Cemil Ertürk, Halil Büyükdoğan
Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Training And Research Hospital, Department Of Orthopaedic Surgery, University Of Health Sciences

Developmental dysplasia of the hip (DDH) is a disease in which the anatomical relationship of the proximal femur and acetabulum is impaired during the development of the hip joint. DDH process includes acetabular dysplasia, femoral subluxation and dislocation. Evaluation of risk factors, physical examination and radiological imaging methods are great importance for diagnosis. The femoral head should be reduced to acetabulum in order for the dysplasic hip joint to develop healthy. Success of concentric joint reduction and time without treatment determine the prognosis of the disease. The more delayed of the diagnosis causes to the lower potential for acetabular and femoral remodelization. This leads to difficulties in treatment and increased complications. In the early period, DDH is treated with cheap and easily applicable conservative methods. On the other hand, delayed cases are treated with methods that can progress to serious surgical procedures, have less chance of success and have higher risk of complications and costs. Therefore, it should be known that the most important step in the treatment of DDH is early diagnosis.

Keywords: Developmental displasia of the hip, hip dislocation, reduction, early diagnosis, treatment


Gelişimsel Kalça Displazisinde Etyoloji ve Tanı (I)

Cemil Ertürk, Halil Büyükdoğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

Gelişimsel kalça displazisi (GKD), kalça ekleminin gelişimi sırasında proksimal femur ile asetabulumun anatomik ilişkisinin bozulduğu bir hastalıktır. Asetabuler displazi, subluksasyon ve dislokasyon süreçlerini içerir. Tanıda risk faktörlerinin değerlendirilmesi, fizik muayene ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ciddi öneme sahiptir. Displazik kalça ekleminin sağlıklı gelişebilmesi için femur başının asetabuluma redükte edilmesi gerekir. Prognozu, konsantrik eklem redüksiyonunun başarısı ve tedavisiz geçirilen süre belirler. Tanı ne kadar gecikirse, asetabular ve femoral remodelizasyon potansiyeli o kadar azalır. Bu durum tedavinin zorlaşmasına ve komplikasyonların artmasına yol açar. GKD erken dönemde ucuz ve kolaylıkla uygulanabilen konservatif yöntemlerle tedavi edilmektedir. Buna karşın, gecikmiş olgular ise ciddi cerrahi prosedürlere kadar ilerleyebilen, başarı şansları daha düşük, komplikasyon riskleri ve maliyetleri daha yüksek yöntemlerle tedavi edilmektedir. Bu nedenle, GKD tedavisinde en önemli basamağın erken tanı olduğu bilinmelidir.

Anahtar Kelimeler: Gelişimsel kalça displazisi, kalça çıkığı, redüksiyon, erken tanı, tedavi


Cemil Ertürk, Halil Büyükdoğan. Etiology and Diagnosis in Developmental Dysplasia of the Hip (I). . 2019; 11(2): 61-69

Corresponding Author: Cemil Ertürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale