Volume : 11 | İssue : 3 | Year : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of PrintEvolution from Rapid Discharge Program to ERAS Protocols in Cardiovascular Surgery []
. 2018; 10(1): 48-52 | DOI: 10.5222/iksst.2018.40469  

Evolution from Rapid Discharge Program to ERAS Protocols in Cardiovascular Surgery

Ece SALIHOĞLU
Bilim University, Medical faculty, Cardiovascular surgery department

Although recent advances in cardiovascular surgery have decreased mortality ratse but they did not reduce complications and financial costs. Fast tract protocols proposed in 1990’s had positive have shortened ıntensive care unit stay time, they couldn’t exert changes on overall hospitalisation time and morbidity rates. Recently ERAS protocols applied for noncardiac surgery have been started to be applied for
cardiovascular surgery. The important points for this new application and experiences of on this subject have been evaluated in this review.

Keywords: Cardiac Surgery, Patient Care, Discharge


Kardiyovasküler Cerrahide Hızlı Taburculuk Programından ERAS’a Evrilme

Ece SALIHOĞLU
Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi AD.

Kalp cerrahisindeki gelişmeler mortaliteyi azaltmakla beraber, komplikasyon ve maliyetleri azaltamamıştır. 1990’lı yıllarda başlatılan hızlı taburcu protokolleri yoğun bakım sürecini kısaltmasına rağmen, istenen düzeyde hastane kalış süresi ve morbiditeyi değiştirememiştir. Son yıllarda diğer cerrahi alanlarda oluşturulan ERAS porotokollerinin kalp cerrahisinde de uygulanmasına başlanmıştır. Bu çok yeni uygulamanın oluşturulmasındaki önemli noktalar ve bu konudaki tecrübeler bu derlemede ele alınarak irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalp Cerrahisi, Hasta Bakımı, Taburculuk.


Ece SALIHOĞLU. Evolution from Rapid Discharge Program to ERAS Protocols in Cardiovascular Surgery. . 2018; 10(1): 48-52

Corresponding Author: Ece SALIHOĞLU, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale