Volume : 11 | İssue : 3 | Year : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of PrintThe Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Protocol Implementations in Non-Colorectal Gastrointestinal Surgical Procedures; Bariatric, Hepatobiliary, Pancreaticoduodenectomy, Gastrectomy []
. 2018; 10(1): 21-32 | DOI: 10.5222/iksst.2018.48569  

The Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Protocol Implementations in Non-Colorectal Gastrointestinal Surgical Procedures; Bariatric, Hepatobiliary, Pancreaticoduodenectomy, Gastrectomy

Mustafa U Kalaycı, Sevinç Dağıstanlı, Yasin Kara
Ministry Of Health, Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Education And Research Hospital/i̇stanbul

Promising improvements provided with the modern patient care approaches in ERAS implementations, which have started with colorectal surgery, have been extended from laparoscopy to bariatric surgery, and from hepatopancreaticobiliary surgery to breast reconstruction. The ERAS implementations provided the control of the care process re-experienced by the patient and health practitioners, through the use of evidence-based measurements, sampling and teaching of the traditional care. While shorter hospital stays were achieved in all disciplines, privileged disciplinary new approach modalities have been also developed. Preoperative weight loss, restriction of alcohol, and cigarette use, differences in approach to fluid and respiratory physiology in bariatric surgery, reduction of opioid use in breast surgery, evaluation of requirements for biliary drainage in pancreatic tumor surgery etc. are some examples. Currently, in all general surgical disciplines there is a need for further studies in which new methodologies and implementations will be evaluated in order to control and question the process.

Keywords: ERAS, bariatric surgery, hepaticopancreaticobiliary surgery, evidence- based surgery, gastric surgery


Kolorektal Dışı Gastrointestinal Cerrahi Prosedürlerde ERAS Protokolü Uygulamaları; Bariatrik, Hepatobiliyer, Pankreatikoduodenektomi, Gastrektomi

Mustafa U Kalaycı, Sevinç Dağıstanlı, Yasin Kara
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi/i̇stanbul

Kolorektal cerrahi ile başlayan ERAS uygulamalarında modern hasta bakımı yaklaşımı ile sağlanan ümit verici gelişmeler laparoskopiden, bariatrik cerrahiye, hepatikopankreatik cerrahi girişimlerden meme rekonstrüksiyonuna uzanmıştır. ERAS uygulamaları geleneksel yaklaşımın kanıta dayalı değerlendirmelerle ölçülmesi, örneklenmesi ve öğreti yoluyla hasta ve sağlık uygulayıcılarının yeniden
deneyimlediği bakım sürecinin kontrolünü sağlamıştır. Tüm disiplinlerde daha kısa yatış süreleri elde edilirken, disiplin ayrıcalıklı yeni yaklaşım modaliteleri de gelişmiştir. Bariatrik cerrahide operasyon öncesi kilo kontrolü, alkolsigara kullanımı kısıtlamaları, sıvı ve solunum fizyolojisine yaklaşım farklılıkları, meme cerrahisinde opioid kullanımının azaltılması, pankreas tümörlerindeki girişimlerde biliyer drenaj gereksiniminin değerlendirilmesi vb. gibi farklılıkları getirmiştir. Hâlen tüm genel cerrahi disiplinlerde sürecin kontrolü ve sorgulanması amacıyla yeni metodoloji
ve uygulamaların değerlendirildiği çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: ERAS, bariatrik cerrahi, hepatikopankreatikobiliyer cerrahi, kanıta dayalı cerrahi, gastrik cerrahi


Mustafa U Kalaycı, Sevinç Dağıstanlı, Yasin Kara. The Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Protocol Implementations in Non-Colorectal Gastrointestinal Surgical Procedures; Bariatric, Hepatobiliary, Pancreaticoduodenectomy, Gastrectomy. . 2018; 10(1): 21-32

Corresponding Author: Mustafa U Kalaycı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale