Volume : 11 | İssue : 3 | Year : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of PrintERAS Protocols in Anesthesiology and Perioperative Medicine, ERAS and Anesthesia []
. 2018; 10(1): 5-8 | DOI: 10.5222/iksst.2018.63625  

ERAS Protocols in Anesthesiology and Perioperative Medicine, ERAS and Anesthesia

Tarık Umutoğlu1, Ziya Salihoğlu2
1Acıbadem Taksim Hospital, Anesthesia Department
2İstanbul University Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical School, Anesthesillogy And Reanimation Department, İstanbul

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) which was firstly revived with the studies performed by Henrik Kehlet during 1990s, is a concept that describes patientcentered, evidence-based perioperative interventions. This concept is managed by multidisciplinary teams that include various areas of expertise to minimize the patient’s surgical stress response, optimize physiological functions, and facilitate healing. These concepts include stages of the patient care from home to hospitalisation, preoperative, intraoperative and postoperative phases of surgery, and discharge. With the use of ERAS protocols, perioperative and postoperative complications decreased, patient survival and quality of care improved, and patient satisfaction was significantly increased. In order to further increase these developments in various surgical specialties, protocols have been established on this subject and many health institutions offer their services in this way. The aim of this review is to reveal the evidencebased medical information based on the current literature and protocols related to the subject.

Keywords: Surgery, anesthesia, patient care, discharge


Anesteziyoloji ve Perioperatif Hekimlikte ERAS Protokolleri, Anestezi ve ERAS

Tarık Umutoğlu1, Ziya Salihoğlu2
1Acıbadem Taksim Hastanesi, Anestezi Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad İstanbul

İlk olarak 1990’lı yıllar da Henrik Kehlet’in yaptığı çalışmalar ile gündeme gelen Enhenced Recovery After Surgery (ERAS) hasta odaklı, kanıta dayalı tıp kaynaklı, perioperatif müdahaleleri tanımlayan kavramdır. Bu kavram hastanın cerrahi stres yanıtını azaltmak, fizyolojik fonksiyonlarını düzeltmek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli uzmanlık alanlarını içeren multidispliner ekipler tarafından
yönetilir. Bu hasta bakım ve müdahale konseptleri bir bütün halinde hastanın evden çıkışı, hastaneye yatışı, cerrahinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif fazlarını ayrıca hastanın eve taburculuğuna kadar geçer süre ve evreleri oluşturur. ERAS protokollerinin kullanımı ile periopetif ve postoperatif komplikasyonlarda azalma, hasta sağ kalımında ve bakım kalitesinde artış ve hasta memnuniyetinde
belirgin gelişmeler sağlanmıştır. Günümüzde değişik cerrahi uzmanlık alanlarında bu gelişmeleri daha da arttırmak amacıyla bu konu ile ilgili protokoller oluşturulmuş ve birçok sağlık kuruluşu hizmetlerini bu kavrama dayalı bir şekilde sunmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı konu ile
ilgili güncel literatür ve protokoller ile ortaya çıkan kanıta dayalı tıbbi bilgilerin ortaya konmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, anestezi, hasta bakımı, taburculuk


Tarık Umutoğlu, Ziya Salihoğlu. ERAS Protocols in Anesthesiology and Perioperative Medicine, ERAS and Anesthesia. . 2018; 10(1): 5-8

Corresponding Author: Tarık Umutoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale