Volume : 12 | İssue : 1 | Year : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of PrintGiant Adrenal Myelolipoma Occurring in the Post-Pregnancy Period []
. 2020; 12(1): 87-90 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.93723  

Giant Adrenal Myelolipoma Occurring in the Post-Pregnancy Period

Emine Sümeyye Atalay1, Hakan Erpek2, Mustafa Gök3, Nuket Özkavruk Eliyatkin4
1Department Of Pathology, Faculty Of Medicine, Kirikkale University, Kirikkale, Turkey
2Department Of General Surgery, Faculty Of Medicine, Aydin Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
3Department Of Radiology, Faculty Of Medicine, Aydin Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
4Department Of Pathology, Faculty Of Medicine, Aydin Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

Adrenal myelolipoma is rare benign tumor, and contrary to most of the adrenal tumors it is an endocrinologically inactive tumor. Mature adipose tissue, and active bone marrow components detected during histopathological examination are diagnostic clues. They are generally small in size, and detected incidentally. Its exact etiology has not been determined yet. However multiple number of etiopathogenetic factors have been defined. Hematopoietic stem cell embolization in the adrenal gland is one of the most probable theories.
In this case report we present a 31-year-old patient whose pregnancy is terminated 10 months previously and developed rapidly progressive giant adrenal myelolipoma during the course of her pregnancy. According to literature findings, our case presented in the study is the first case who presented with abdominal pain during postpartum period. We think that this progressively increasing mass during nearly 10 months might be related to pregnancy.

Keywords: Giant adrenal myelolipoma, pregnancy, adrenal mass


Gebelik Sonrası Dönemde Ortaya Çıkan Dev Adrenal Miyelolipom

Emine Sümeyye Atalay1, Hakan Erpek2, Mustafa Gök3, Nuket Özkavruk Eliyatkin4
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
4Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Adrenal miyelolipom nadir görülen benign bir tümördür ve adrenal tümörlerin çoğunun aksine endokrinolojik olarak inaktif bir tümördür. Matür yağ doku ve histopatolojik inceleme sırasında saptanan aktif kemik iliği bileşenleri tanısal ipuçlarıdır. Genellikle küçük boyuttadır, tesadüfen tespit edilirler. Kesin etiyolojisi henüz saptanmamıştır. Bununla birlikte çok sayıda etiyopatogenetik faktör tanımlanmıştır. Adrenal bezde hematopoetik kök hücre embolizasyonu en olası teorilerden biridir.
Bu olgu sunumunda, 10 ay önce gebeliği tamamlanan ve gebeliği süresince hızla ilerleyen dev adrenal miyelolipom gelişen 31 yaşında bir hastayı sunuyoruz. Literatür bulgularına göre, çalışmada sunulan olgumuz, doğum sonrası dönemde karın ağrısı ile başvuran ilk vakadır. Neredeyse 10 ay boyunca bu giderek artan bu kitlenin hamilelikle ilişkili olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Dev adrenal myelolipom, gebelik, adrenal kitle


Emine Sümeyye Atalay, Hakan Erpek, Mustafa Gök, Nuket Özkavruk Eliyatkin. Giant Adrenal Myelolipoma Occurring in the Post-Pregnancy Period. . 2020; 12(1): 87-90

Corresponding Author: Nuket Özkavruk Eliyatkin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (54 accesses)
 (42 downloaded)


Copyright © 2020 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale