Cilt No : 11 | Sayı : 2 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerKesici-Delici Alet İle Oluşan Servikal Omurilik Hasarı: Olgu Sunumu []
. 2016; 8(1): 45-47 | DOI: 10.5222/iksst.2016.045  

Kesici-Delici Alet İle Oluşan Servikal Omurilik Hasarı: Olgu Sunumu

Hakan Kına, Uzay Erdoğan, Ahmet Kayhan, Ömür Günaldı, Erhan Emel
Bakırköy Prof Dr. Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Spinal yaralanmaların %1-2’si ateşli silah ve kesici-delici aletlere bağlıdır. Omuriliğin kesici-delici yaralanmaları genellikle bıçak, makas gibi aletler ya da kopan metal parçalarla oluşmaktadır. Yaralanmalar genelde alt servikal ve üst torakal bölgenin arka kısımdan olmaktadır. Çoğu zaman tam olmayan omurilik yaralanmaları şeklinde görülürken nadir olarak tam yaralanma da görülebilir. Semptom ve bulgular yaralanma bölgesine göre değişmekle birlikte en çok lokal ağrı, motor kuvvet kaybı, duyu kaybı, sfinkter bozukluğu ve enfeksiyon görülebilir. İnkomplet omurilik yaralanması olan hastaların %50’sinin nörolojik tablosunda iyileşme beklenir. Nörolojik olarak intakt olan hastaların tedavisindeki amaç, omurgaya penetre olan yabancı cismi, radyolojik tetkikler ışığında hastaya en az zarar verecek şekilde çıkarmak olmalıdır. Yabancı cisim çıkartılırken ileriye ve yanlara doğru hareketlendirmemeye özen gösterilmelidir. Penetran omurilik yaralanmalarında steroid tedavisi önerilmediği gibi enfeksiyon riskini arttıracağı da unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Penetran, Servikal, Spinal Kord, Travma


Cervical Cord Injury With Sharp Device: A Case Report

Hakan Kına, Uzay Erdoğan, Ahmet Kayhan, Ömür Günaldı, Erhan Emel
Bakirköy Research And Training Hospital For Neurology, Neurosurgery And Psychiatry, Department Of Neurosurgery, Istanbul, Turkey

%1-2 of spinal injuries caused by gun shot and sharp devices. İnjuries of the spine with sharp devices usually become by knife, scissors etc tools or broken metal fragments. İnjuries generally happen at lower cervical and back side of upper thoracal regions. Usually incomplete injuries become, rarely complete injuries can be seen. Symptoms and findings alternate according to injury region, the most commonly local pain, motor deficits, loss of sense, sphincter disorders and infection can be seen. %50 of patients have incomplete spinal cord injury are expected to getting better neurological situation. Purpose of treatment patients are neurologically intact is extract the foreign body penetrating the spine with least harm by assistance of radiologic investments. Attention must be paid for foreign body should not be mobilized to forward or sideward, while it’s extracting. While steroid treatment isn’t recommended for penetrating spine injuries, shouldn’t forgotten can raise infection risk.

Keywords: Penetrating, Cervical, Spinal Cord, Trauma


Hakan Kına, Uzay Erdoğan, Ahmet Kayhan, Ömür Günaldı, Erhan Emel. Cervical Cord Injury With Sharp Device: A Case Report. . 2016; 8(1): 45-47

Sorumlu Yazar: Hakan Kına, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale